Kontrakty menedżerskie

Kontrakty menedżerskie to popularna forma zatrudnienia kadry menedżerskiej niosąca wiele korzyści dla obu stron stosunku zatrudnienia. Niemniej, tego typu forma pracy może generować określone problemy.

Doradzamy pracodawcom w następującym zakresie:

 • przygotowywanie kontraktów menedżerskich z członkami zarządu i innymi menedżerami, w formie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie tzw. stock option plans i planów premiowych,
 • doradztwo w zakresie odwoływania członków zarządu i rozwiązywania kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów w zakresie poufności,
 • odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów polskiego prawa,
 • doradztwo w zakresie polityk dot. zmiennego wynagrodzenia dla tzw. risk takers w instytucjach finansowych,
 • doradztwo w zakresie tzw. ustaw kominowych dla spółek z sektora publicznego,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z byłymi menedżerami.

Podstawowe informacje:

 • W umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 KSH).
 • Podstawowym skutkiem niezastosowania się do zasad określonych w art. 210 § 1 KSH jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności na podstawie art. 58 k.c. Na zasadzie wyjątku zaś, w kontekście zagadnienia nieważności umowy o pracę zawartej z naruszeniem art. 210 KSH, dopuszcza się nawiązywanie z członkami zarządu stosunku pracy w sposób dorozumiany (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2019 r., I PK 204/18)
 • Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r., III UZP 2/15 – moc zasady prawnej)
 • ZUS nie może się domagać od kierownika lub dyrektora pracującego na kontrakcie menedżerskim składek od takiej umowy, jeśli zainteresowany jest ubezpieczony z tytułu działalności gospodarczej (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., I UK 116/16)
 • Kontrakty menedżerskie
  • Doradztwo w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym działającym w Polsce,
  • doradztwo w zakresie polityki dotyczących składników zmiennego wynagrodzenia dla jednego z największych polskich banków,
  • przygotowanie kontraktu menedżerskiego dla członka zarządu jednego z największych polskich banków,
  • przygotowywanie tzw. planów retencyjnych dla menedżerów w jednej z największych firm z sektora farmaceutycznego.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter