Fundusz Socjalny (ZFŚS)

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne dotyczące funduszy świadczeń socjalnych. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie funkcjonowania funduszów socjalnych, w szczególności:

 • tworzymy regulaminy ZFŚS oraz pomagamy przy ich wdrożeniu,
 • doradzamy metody wydatkowania środków z ZFŚS,
 • przeprowadzamy audytu prawidłowości wydatkowania środków z ZFŚS,
 • reprezentujemy pracodawców przed organami ZUS oraz sądowymi w sprawach związanych z ZFŚS,
 • wspieramy pracodawców przy wdrożeniu innych programów aniżeli ZFŚS w zależności od konkretnych potrzeb.

Podstawowe informacje:

 • ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
 • Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
 • Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS na określonych zasadach.
 • Środkami ZFŚS administruje pracodawca.
 • Pracodawca, który narusza przepisy o ZFŚS podlega karze grzywny
 • ZFŚS
  • Przygotowanie regulaminów ZFŚS dla globalnych firm, w tym z branży logistycznej, transportowej oraz farmaceutycznej, działających w Polsce,
  • przeprowadzanie audytów regulaminów ZFŚS oraz wydatkowania tych środków,
  • reprezentacja pracodawców przed organami ZUS oraz sądowymi, w tym prowadzenie sporów przed Sądem Najwyższym w sprawach związanych z ZFŚS.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter