Przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu, dyskryminacji. Równe traktowanie w zatrudnieniu oraz ochrona dóbr osobistych

Wystąpienie w miejscu pracy wskazanych niepożądanych zjawisk może mieć negatywny wpływ zarówno na wizerunek pracodawcy jak i na straty finansowe w postaci konieczności wypłacenia odszkodowań. Oferujemy pełną obsługę pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu, dyskryminacji, naruszeniu zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz ochronie dóbr osobistych, w szczególności:

 • wspieramy pracodawców przy wprowadzaniu polityk zmierzających do niedopuszczenia do tego typu negatywnych zjawisk,
 • uczestniczymy w wewnętrznych komisjach antymobbingowych wyjaśniających sprawę,
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników dotyczące zasad prawidłowej współpracy,
 • reprezentujemy pracodawców przed organami władzy publicznej oraz sądami w przypadku zarzutu mobbingu, molestowania etc.

Podstawowe informacje:

 • Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
 • Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 • Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
 • Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Mobbing
  • Szkolenia dla wielu globalnych firm oraz podmiotów publicznych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, z zakresu przeciwdziałania mobbingowi,
  • Przeprowadzenie setek postępowań wyjaśniających na tle zarzutu mobbingu w ramach podmiotów publicznych oraz globalnych firm, w tym z branży farmaceutycznej, energetycznej oraz retail.
  • Przygotowanie oraz pomoc przy wdrożeniu wielu wewnętrznych regulacji minimalizujących ryzyko wystąpienia mobbingu, molestowania etc.
  • Prowadzenie setek postępowań sądowych, w tym precedensowych i medialnych procesów toczących się na tle dyskryminacji i równego traktowania w Polsce.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter