Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja, konflikt interesów

Prawidłowo skonstruowane klauzule dotyczące zakazu konkurencji, nieuczciwej konkurencji lub konfliktu interesów to fundamentalne zagadnienia w zakresie zabezpieczenia praw pracodawcy.

Przygotowujemy wiele mechanizmów prewencyjnych zabezpieczających interesy pracodawcy. Sporządzamy polityki compliance związane z zakazem konkurencji, nieuczciwą konkurencją oraz konfliktami interesów. Ponadto, przygotowujemy odpowiednie postanowienia umowne indywidualnie dostosowywane do potrzeb pracodawcy. Konstruowane przez nas umowy zabezpieczają interesy pracodawców pozwalając im na realne dochodzenie roszczeń finansowych za ich naruszenie przez pracowników. Wprowadzamy realne mechanizmy ochrony interesów pracodawcy. Prowadzimy szkolenia przeciwdziałające zachowaniom konkurencyjnym i powodującym konflikty interesów. Dokonujemy audytów regulacji wewnętrznych oraz zawartych stosunków zatrudnienia pod kątem ich skutecznego charakteru realnego zabezpieczenia interesu pracodawcy.

W przypadku naruszenia tych zasad wspieramy pracodawców przy minimalizowaniu strat wizerunkowych oraz finansowych. Reprezentujemy pracodawców w ramach postępowań sądowych dotyczących roszczeń z tego zakresu.

Pomagamy naszym Klientom zarządzać sytuacjami kryzysowymi oraz problemami komunikacyjnymi zarówno wewnątrz organizacji jak i w sferze publicznej. Wyciek informacji może powodować znaczące straty wizerunkowe, stąd niezwłoczne podjęcie działań PR jest koniecznym elementem współpracy w tego typu sytuacjach.

Pozostałe usługi

bkb newsletter